CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN NHÀ VIỆT

Địa chỉ : Số 19, Tổ 3, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0985 330 955


742